top of page

Horizontal project - investice do ŽV a nákup strojů na sklizeň píce

Pořízením nových technologií do živočišné výroby došlo k urychlení krmení dobytka a ke zlepšení jeho welfare.

bottom of page